Welkom bij de Schutterij van Amsterdam


De Schutterij van Amsterdam bestaat al sinds de 14e eeuw. In 1907 is de Schutterij van Amsterdam in ruste gegaan nadat het Nederlandse leger en de Politie de taken van de Schutterij van Amsterdam hadden overgenomen.

Sinds 2010 is de Schutterij van Amsterdam weer heropgericht als een historische Amsterdamse Schutterij en vriendenkring bestaande uit een schutterij naar 17e eeuws model en bij velen bekend van het schilderij "De Nachtwacht" van Rembrandt van Rijn (originele naam van dit schilderij: "De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren".)

Activiteiten binnen de schutterij bestaan uit handboog, voetboog en musketschutters en vendelzwaaiers en deelname aan optredens in Amsterdam,  in binnen- en buitenland.

Ook u kunt deel uitmaken van de Schutterij van Amsterdam waarbij naast voornoemde activiteiten er ook voor de leden activiteiten worden georganiseerd, zoals het schieten met diverse vuurwapens, kleiduivenschieten en diverse excursie's.

U kunt lid worden, als lid kunt u meedoen aan diverse activiteiten. Hiervoor krijgt u voor de daarvoor geschikte activiteiten een 17e eeuws schutterskostuum in bruikleen van de Schutterij van Amsterdam. Daarnaast wordt u als lid uitgenodigd voor de Algemene Jaar Vergadering en ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u deelnemen aan gezellige activiteiten.

Wilt u niet direct deelnemen aan activiteiten, maar wilt u wel hand en spandiensten  verlenen, dan kunt u als steunend lid ook behulpzaam als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij het schuttersfeest, achter de bar of in een commissie zoals de commissie Historisch Onderzoek.

Lidmaatschap volwassenen € 50,- per jaar

Lidmaatschap jeugd t/m 18 jaar € 25,- per jaar

Donateur, als u onze schutterij wel wilt ondersteunen maar lid wilt worden, kunt u ook donteur worden. Neemt u bij interesse geheel vrijblijvend contact op met de Schutterij van Amsterdam

Eenmalige gift, u kunt een bedrag naar eigen inzicht als gift naar de Schutterij van Amsterdam doen. Zie hiervoor ons bankrekeningnummer. Indien gewenst wordt uw naam genoemd in ons jaarverslag met financieel overzicht

Koningschieten is een onderdeel van het jaarlijks grote schuttersfeest met als belangrijkste onderdeel voor de leden. Deelname aan het koningschieten is voorbehouden aan de leden van de Schutterij van Amsterdam zelf. Degene die de (kunst)vogel in zijn geheel vanaf de schietmast weet te schieten wordt voor het daaropvolgende jaar de Schutterskoning en vertegenwoordigt de Schutterij samen met zijn of haar Koning(in) bij allerhande festiviteiten bij andere schutterijen in binnen- of buitenland en wordt daar met alle egards behandeld.

Neem vrijblijvend contact op met de Schutterij van Amsterdam middels het contactformulier, e-mailadres of download de folder. (deze vindt u onder het contactformulier
 

Folder Schutterij van Amsterdam
Folder met informatie over de Schutterij van Amsterdam waarin tevens opgenomen aan aanmeldformulier
Folder SvA 2014.pdf (3MB)
Folder Schutterij van Amsterdam
Folder met informatie over de Schutterij van Amsterdam waarin tevens opgenomen aan aanmeldformulier
Folder SvA 2014.pdf (3MB)